Varmepumpe og vannbåren varme

Økt fokus på miljø og energi- og kostnadseffektive varmeløsninger har gjort at stadig flere velger varmepumpe og vannbåren varme.

Varmepumper

En investering i en varmepumpeløsning kan gjøres ut fra ønsket om økt kvalitet og velvære i hjemmet, av økonomiske årsaker eller ut i fra et miljømessig perspektiv. For de fleste er det gjerne en kombinasjon som gjør det interessant å velge en varmepumpe.
Telerør fører varmepumper fra svenske Nibe, en av Europas ledende produsenter av væske/vann og luft/vann varmepumper, som ved flere anledninger har vært «best i test». Ved å skifte ut oljekjelen med luft/vann eller væske/vann varmepumpe, kan du spare opptil 75% av energiutgiftene til oppvarming og produksjon av varmt tappevann.

Hvorfor velge varmepumpe?
 • Bedre luftkvalitet
 • God investering
 • Redusert strømforbruk
 • Tilgjengelig varmekilde
 • Enkel i bruk
Vannbåren varme

Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde og som sirkulerer i rør i gulvet. Med vannbåren varme, får du en løsning som gir deg et deilig inneklima.
Vannbåren varme kan installeres i eksisterende og nye boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Løsningen dekker kravene til fornybar energi ettersom varmekilden til vannet ofte er en varmepumpe.

Hvorfor velge vannbåren varme?
 • Usynlig
 • For barn
 • Enkel rengjøring
 • Bedre inneklima

Enovatilskudd

Hva er Enovatilskudd?

Enovatilskuddet er en statlig støtteordning for å gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig. Du kan få Enovatilskudd til både varmepumper og vannbåren varme.

Hvordan kan jeg få Enovatilskudd?

Enovatilskudd blir utbetalt etter at du har installert ny og miljøvennlig oppvarming. Når dette er gjort, registrerer du kvitteringen/faktura på Enova sine hjemmesider. Utbetaling skjer etter dette. Merk at Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Du kan ikke installere ny varmeløsning selv.

Hvor stort Enovatilskudd kan jeg få?

Hvor mye støtte du får, kommer an på hvilken varmeløsning du velger. Husk at du kan gjøre flere miljøvennlige tiltak og få støtte til flere samtidig.

 • Støtte til væske/vann varmepumpe (basert på berg, jord, sjø, etc.) – Opptil 30.000,-
 • Støtte til luft/vann varmepumpe – Opptil 20.000,-
 • Støtte til fjerning eksisterende av oljekjel og oljetank – Opptil 10.000,-
 • Støtte til avtrekksvarmepumpe – Opptil 20.000,-
 • Støtte til ombygging til vannbåren varme – Opptil 10.000,-
 • Støtte til ettermontering av balansert ventilasjon – Opptil 20.000,-
Handlekurv
Skroll til toppen