Enterprise

Prosjektgjennomføring har vært Telerør sitt sentrale virksomhetsområde gjennom mange år, og vi jobber innenfor alle aktuelle former for entreprise – fra byggherrestyrte entrepriser med offentlige anbud, via totalentrepriser til samhandlingsprosjekter med byggherre eller utbygger.

Vi gjennomfører prosjekter med fokus på ledelse, både på prosjektledernivå og anleggsledelse. Våre dyktige baser og håndverkere sørger for en god kvalitetsmessig gjennomføring med målsetting om at det ikke skal være reklamasjoner på våre leveranser og tjenester.

Miljøkrav
Myndighetene stiller stadig strengere miljøkrav. Dette innebærer at både bolig- og næringsbygg skal bruke mindre energi til oppvarming, og at energikildene i økende grad skal være fornybare. Dette påvirker valg av oppvarmingsløsninger, der vannbårne systemer etter hvert får en hovedrolle. Telerør har levert mange ulike løsninger, og kan hjelpe deg med å velge den optimale løsningen i ditt bygg. Vi kan også bistå med søknad om økonomisk støtte fra Enova til gode energitiltak i både nye og eksisterende bygg.

Store og små prosjekter
Telerør utfører både store og små prosjekter og alle former for ombygging av løsninger for elektro, rør og ventilasjon i ulike typer bygninger. Et typisk prosjekt kan være et vanlig installasjonsoppdrag innenfor et enkelt teknikkområde eller en helhetsløsning med ulike typer installasjoner.

Vi utfører også komplekse installasjonsprosjekter, som ved bygging av et sykehus eller når en tunnel skal renoveres. Da er vi gjerne med i en tidlig fase og kan ta et totalansvar og stå for samordningen mellom de ulike teknikkområdene i prosjektet.

Vi hjelper også til med løsninger for sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling og elkraft og kommer gjerne med forslag til løsninger som er kostnadseffektive, driftssikre og bra for miljøet. Du trenger derfor bare én leverandør. En entrepriseform som stadig flere byggherrer ser fordeler med.

Kontakt
Tlf 35 56 10 40
e-post: firmapost@teleror.no

Handlekurv
Skroll til toppen