Service og vedlikehold

Alle VVS-installasjoner trenger service og vedlikehold, og myndighetene har klare krav til eiere av VVS-installasjoner:
 • Et sprinkleranlegg skal ha både kontroll og service/vedlikehold.
 • Brannslanger skal vedlikeholdes.
 • Eiere av sanitæranlegg har ansvaret for å sikre publikum mot smitte av Legionella-bakterier.
 • Gassanlegg må etterses og vedlikeholdes.
 • Varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg trenger vedlikehold for å oppnå optimal energisparing.
 • Vannskader skal forebygges

Telerørs serviceavdeling utfører alle disse oppgavene, og betjener det profesjonelle markedet innen privat og offentlig sektor. Vi har mange faste avtaler, men kapasitet til flere oppdrag – innen ordinære prosjekter eller prosjekter som krever spesiell fleksibilitet eller kompetanse.

Serviceavdelingen leverer også service- og rammeavtaler tilpasset den enkelte eiendomsforvalter, hvor vi for eksempel kan foreta jevnlige besøk for ettersyn og vedlikehold, eller drifte de tekniske anleggene.

Serviceavdelingen kan utføre følgende oppdrag:
 • Hytteservice – sommer og vinterklargjøring
 • Høytrykksspyling
 • Kloakkpumpestasjoner
 • Rør-peileutstyr
 • Små servicejobber
 • Sprinkleranlegg
 • TV-inspeksjon
 • Vannsjekk
 • Varmepumper
 • Årlige serviceavtaler
Shopping Cart
Rull til toppen