Telerør service og vedlikehold

Telerør skreddersyr service- og vedlikeholdsavtaler for å ivareta gjeldende forskrifter og andre forefallende oppgaver som bør utføres for at VVS-anlegget skal fungere optimalt.

Alle VVS-installasjoner trenger service og vedlikehold, og myndighetene har klare krav til eiere av VVS-installasjoner;

 • Et sprinkleranlegg skal ha både kontroll og service/vedlikehold.
 • Brannslanger skal vedlikeholdes.
 • Eiere av sanitæranlegg har ansvaret for å sikre publikum mot smitte av Legionella-bakterier.
 • Gassanlegg må etterses og vedlikeholdes.
 • Varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg trenger vedlikehold for å oppnå optimal energisparing.
 • Vannskader skal forebygges

Vår serviceavdeling utfører alle disse oppgavene, og betjener det profesjonelle markedet, innen privat og offentlig sektor.

Vi har mange faste avtaler, men kapasitet til flere oppdrag – innen ordinære prosjekter eller prosjekter som krever spesiell fleksibilitet eller kompetanse.

Serviceavdelingen leverer også service- og rammeavtaler tilpasset den enkelte eiendomsforvalter, hvor vi for eksempel kan foreta jevnlige besøk for ettersyn og vedlikehold, eller drifte de tekniske anleggene.

Serviceavdelingen kan utføre følgende oppdrag:

 • Hytteservice – sommer og vinterklargjøring
 • Høytrykkspyling
 • Kloakkpumpestasjoner
 • Rør-peileutstyr
 • Små servicejobber
 • Sprinkleranlegg
 • TV-inspeksjon
 • Vannsjekk
 • Varmepumper
 • Årlige serviceavtaler