Skip to content

Varmepumper og vannbåren varme

Fornybar Energi varmepumpe

Økt fokus på miljø og energi- og kostnadseffektive varmeløsninger har gjort at stadig flere velger varmepumpe og vannbåren varme.

Varmepumper

En investering i en varmepumpeløsning kan gjøres ut fra ønsket om økt kvalitet og velvære i hjemmet, av økonomiske årsaker eller ut i fra et miljømessig perspektiv. For de fleste er det gjerne en kombinasjon som gjør det interessant å velge en varmepumpe.

Telerør fører varmepumper fra svenske Nibe, en av Europas ledende produsenter av væske/vann og luft/vann varmepumper, som ved flere anledninger har vært «best i test». Ved å skifte ut oljekjelen med luft/vann eller væske/vann varmepumpe, kan du spare opptil 75% av energiutgiftene til oppvarming og produksjon av varmt tappevann.

Hvorfor velge varmepumpe?


Bedre luftkvalitet
Varmepumper har ingen utslipp av partikler. Filteret fanger opp støvpartikler fra luften og bidrar til at luftkvaliteten i boligen blir bedre.

God investering
Luft/luft-varmepumper krever moderate investeringskostnader (15.000 – 30.000).

Redusert strømforbruk
Den årlige besparelsen i en vanlig enebolig ligger vanligvis på mellom 30 og 60 prosent av elektrisiteten brukt til oppvarming av boligen. Hvor mye strøm du sparer vil være avhengig av klimatiske forhold, boligens utforming og om du bruker anlegget til kjøling om sommeren.

Tilgjengelig varmekilde
Fordelen med å benytte luft som varmekilde er at den er tilgjengelig overalt. Derfor kan luft/luft-varmepumper monteres i nesten alle typer boliger, både eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.

Enkel i bruk
Våre varmepumper leveres med gode styringssystemer som er enkle i bruk og gjør det mulig å forhåndsinnstille ulike temperaturer til ønsket tid på døgnet. En luft/luft-varmepumpe kan også brukes til kjøling på varme dager.

Vannbåren varme

Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde og som sirkulerer i rør i gulvet. Med vannbåren varme, får du en løsning som gir deg et deilig inneklima.

Vannbåren varme kan installeres i eksisterende og nye boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Løsningen dekker kravene til fornybar energi ettersom varmekilden til vannet ofte er en varmepumpe.

Hvorfor velge vannbåren varme?


Usynlig
Vannbåren varme er et usynlig system som forenkler møbleringen ettersom det er ingen elementer på veggene å ta hensyn til.

For barn
Vannbåren gulvvarme er komfortabelt for småbarn som leker på gulvet.

Enkel rengjøring
Vannbåren varme forenkler rengjøringen ettersom det er ingen elementer som samler støv, og gulvet tørker fort etter vask.

Bedre inneklima
Vannbåren varme gir et bedre inneklima, og anbefales av Astma- og Allergiforbundet.

Enovatilskudd

Hva er Enovatilskudd?

Enovatilskuddet er en statlig støtteordning for å gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig. Du kan få Enovatilskudd til både varmepumper og vannbåren varme.

Hvordan kan jeg få Enovatilskudd?

Enovatilskudd blir utbetalt etter at du har installert ny og miljøvennlig oppvarming. Når dette er gjort, registrerer du kvitteringen/faktura på Enova sine hjemmesider. Utbetaling skjer etter dette. Merk at Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Du kan ikke installere ny varmeløsning selv.

Hvor stort Enovatilskudd kan jeg få?

Hvor mye støtte du får, kommer an på hvilken varmeløsning du velger. Husk at du kan gjøre flere miljøvennlige tiltak og få støtte til flere samtidig.

  • Støtte til væske/vann varmepumpe (basert på berg, jord, sjø, etc.) – Opptil 30.000,-
  • Støtte til luft/vann varmepumpe – Opptil 20.000,-
  • Støtte til fjerning eksisterende av oljekjel og oljetank – Opptil 10.000,-
  • Støtte til avtrekksvarmepumpe – Opptil 20.000,-
  • Støtte til ombygging til vannbåren varme – Opptil 10.000,-
  • Støtte til ettermontering av balansert ventilasjon – Opptil 20.000,-