Skip to content

Om Telerør

Vi er en komplett leverandør av alle rørleggertjenester og utfører oppdrag i de aller fleste typer bygg:

  • Offentlige bygg
  • Industribygg
  • Næringsbygg
  • Boligprosjekter
  • Private hjem

Oppdragene inkluderer:

  • Rehabilitering
  • Nybygg
  • Rørlegging
  • Sprinkler (eneste sertifiserte rørleggerbedrift i Telemark)
  • Prosjekterende

Markedsleder

Telerør har blitt markedsleder ved å levere håndverk av høyre kvalitet enn konkurransen og utføre oppdragene til avtalt tid og innenfor budsjett.


Telerør – en totalentreprenør

At Telerør er en totalentreprenør betyr at vi kan ta ansvaret for prosjektet fra begynnelse til slutt. Vi ansetter, administrerer og tar ansvaret for underleverandørene og sørger for at gjennomføringen skjer i henhold til avtalte tidsløp, budsjetter og planer. Oppdragsgiveren får kun ett kontaktpunkt – den prosjektansvarlige hos Telerør – som har oversikt over det totale prosjektet og holder oppdragsgiver oppdater etter hvert som prosjektet skrider fram.


Trygghet i et risikabelt marked

I et marked der stadig dristigere snarveier tas for å vinne anbudskonkurranser, er Telerørs størrelse, omfattende erfaring og solide omdømme en viktig trygghet for oppdragsgivere. Vår størrelse tillater oss også fleksibilitet med tanke på hvor mange mennesker vi til enhver tid benytter på et prosjekt.
Vår lange erfaring og brede kompetanseområde gjør at vi ser alle detaljene som inngår i prosjektet. Disse blir dermed regnet inn i anbudet fra starten av, slik at man unngår man sprengte budsjetter og forsinkelser. Vi har et godt kommunikasjonssystem som holder oppdragsgiver og andre involverte godt informert om prosjektets fremdrift.
Alle våre medarbeider og underleverandører er sertifiserte fagfolk. Det er et krav vi stiller til alle som jobber med og for oss.
Vi er nøye på dokumentasjon. Vi vet av erfaring at dette gir oppdragsgivere en viktig trygghet og ryddige skriftlige avtaler legger også fundamentet for et godt samarbeidsklima. Faktureringen i etterkant er oversiktelig og uten overraskelser.


Lang erfaring, bred kompetanse

Telerør ble grunnlagt i 1988 og har i dag over 40 dyktige medarbeidere. Vår kompetansen inkluderer blant annet rørlegging, VVS, industrirørlegging, prosjektledelse.

Send oss en forespørsel

Tilbake til toppen