Skip to content

NRA (Norsk Rørallianse)

Telerør er medlem i NRA (Norsk Rørallianse) som er et forpliktende samarbeid
mellom noen av de beste, store frittstående regionale norske rørentreprenører.

Samarbeidet er etablert for å

  • Styrke deltakernes konkurransekraft i egne markeder
  • Møte økende konkurranse fra landsdekkende selskaper 
og nye store konkurrenter
  • Siker seg konkurransekraft på landsbasis

NRAs visjon
 er «Sammen om de beste løsningene».
NRAs forretningsidé

NRA skal bidra til at deltakerne styrker sin posisjon som de mest konkurransedyktige regionale aktører innen sin bransje, samtidig som de samlet utvikles til å bli en sterk utfordrer på landsdekkende nivå.
NRA skal samtidig bidra til at deltakerne er best rustet til å møte morgendagens utfordringer i form av endrede rammebetingelser og ny konkurransesituasjon. 
På denne måten skal deltakerne fremstå som de foretrukne samarbeidspartnere for potensielle kunder, og som foretrukne arbeidsgivere.

Send oss en forespørsel

Tilbake til toppen