Skip to content

Norsk Rørallianse

Telerør Norsk Rørallianse

Telerør er medlem i NRA som er et forpliktende samarbeid mellom noen av de beste, store frittstående regionale norske rørentreprenørene.

Alliansen har gode innkjøpsavtaler med solide og anerkjente leverandører av VVS-produkter, noe som gir deg som kunde best priser og garantier.

Forretningsidéen er å bidra til at deltakerne styrker sin posisjon som den mest konkurransedyktige regionale aktøren innen sin bransje, samtidig som de samlet utvikles til å bli en sterk utfordrer på landsdekkende nivå.
 NRA skal videre bidra til at deltakerne er best rustet til å møte morgendagens utfordringer i form av endrede rammebetingelser og ny konkurransesituasjon. 
På denne måten skal deltakerne fremstå som de foretrukne samarbeidspartnere for potensielle kunder og som de foretrukne arbeidsgivere.

Du kan lese mer om Norsk Rørallianse på nra.no