Skip to content

HMS

hms2.jpgViktig for oss, viktig for kunden

Telerør stiller bransjens strengeste krav til HMS. Det gjør vi først og fremst av hensyn til våre ansatte, men også kundene våre nyter godt av dette fokuset.

Hvert år skjer det over 78 000 ulykker på arbeidsplasser i Norge. I de verste tilfellene går liv tapt. I andre tilfeller blir arbeidere skadd og uføre. Disse skaper ikke like store overskrifter, men er tragiske nok for pårørende, kollegaer og ikke minst offeret selv.

I Telerør setter vi våre medarbeideres sikkerhet over alle andre hensyn. Vi har absolutt nulltoleranse på skader på arbeidsplassen og jobber kontinuerlig for å forbedre dette arbeidet ytterligere. I første kvartal i 2010 hadde Telerør null personskader med fravær, og én personskade uten fravær.

Daglig leder i Telerør, Jørn Brog, forklarer hvorfor dette er et område som er viktig for oppdragsgivere:

– I vår bransje går enkelte aktører svært langt i kampen om oppdragene, og HMS er ofte det første som bli ofret. Det er derfor en trygghet for våre kunder at vi i Telerør tar vårt ansvar alvorlig. Oppdragsgiveren er den øverste ansvarlige på arbeidsplassen og er avhengig av å kunne stole på at entreprenører og håndverkere jobber forsvarlig og i tråd med arbeidsmiljøloven, sier Brog.

Miljøfokus
Telerør arbeider aktivt for at både produkter og metoder skal være så skånsomme for miljøet som mulig. Gode VVS-løsninger og klimaløsninger bidrar til energieffektive bygg og sunne bo- og arbeidsmiljø.

– Telerørs erfarne håndverkere, ingeniører og prosjektledere er dyktige til å komme opp med gode langsiktige løsninger som bidrar til å holde driftkostnader og energibruk til et minimum. Det er gir både god totaløkonomi og ren miljøsamvittighet, avslutter Telerør-sjefen.


Telerør skal ganske enkelt være best på helse,
miljø, sikkerhet og kvalitet!

Telerør har en absolutt nulltoleranse overfor skader på mennesker, miljø eller materiell.

Telerør jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten og trivselen til alle som er involvert i våre prosjekter. Likeledes skal våre produkter og metoder være så skånsomme for miljøet som mulig.

Vi i Telerør mener at alle skader kan forebygges: yrkesbetingede sykdommer og plager, så vel som skader på materiell, miljø og omdømme. Vi ser derfor på vårt HMS-arbeid som et langsiktig og nødvendig bidrag til selskapets økonomi, omdømme og videre vekst.

Dette arbeidet innebærer også et ufravikelig krav til kvalitet og er et fokus som preger alt vi gjør på en positiv måte.

Send oss en forespørsel

Tilbake til toppen