Godkjenninger - Telerør

Telerør har alle sentrale godkjenninger fra Direktoratet for byggkvalitet av høyeste klasse innenfor et bredt spekter av systemer;

  • Godkjent lærlingbedrift
  • Mesterregisteret
  • FG-godkjenning (Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd)
  • Sentral godkjenning for ansvarsrett
  • Byggebransjens våtromsnorm
  • Rørentreprenørene Norge

I tillegg har flere av våre rørleggere kompetansebevis som gjør de klarert til spesialoppdrag. Godkjenningen dekker prosjektering og utførelse med kontroll innenfor de arbeidsområdene vi normalt arbeider innenfor.

Håndverkerklagenemda

1. juli 2016 trådte Lov om klageorganer i forbrukersaker i kraft. Loven regulerer blant annet forbrukers mulighet til å få sin sak behandlet ved et klageorgan i Norge. Alle medlemsbedrifter i Rørentreprenørene Norge er automatisk tilknyttet Håndverkerklagenemnda.

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo

Alternativt:

Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse firmapost@teleror.no.

Sentralt Godkjent - Telerør
Godkjent lærebedrift - Telerør
MESTER - Telerør
Rørentrepenørene Norge
FG - Telerør
Byggebransjens våtromsnorm - BVN - Telerør