Fornybar Energi industri rørlegger - Telerør

Telerør står for trygghet og forutsigbarhet. Våre rørleggere har mange års erfaring og noen av bransjens dyktigste og mest erfarne håndverkere og prosjektledere jobber hos oss.

Velger du Telerør, kan du nyte godt av våre gode innkjøpsavtaler. Vi er tilknyttet noen av de beste leverandørene i markedet, som gir deg trygghet og gode priser. Vi gir deg et oversiktlig tilbud i forkant og en ryddig faktura uten ubehagelige overraskelser i etterkant.

Telerør leverer alle slags rørleggertjenester, og utfører oppdrag i de aller fleste bygg:

  • Offentlige bygg
  • Industribygg
  • Næringsbygg
  • Boligprosjekter
  • Private hjem

Oppdragene inkluderer:

  • Rehabilitering
  • Nybygg
  • Rørlegging
  • Sprinkler (eneste sertifiserte rørleggerbedrift i Telemark)
  • Prosjekterende

Vi utfører arbeider innen alt fra utskifting av en kranpakning hos private kunder til komplette prosessanlegg for industrien. Vi tar oss av nybygg, rehabilitering og servicetjenester. I tillegg har vi spesialisert oss på å levere tjenester til hyttemarkedet.

Vi er en totalentreprenør og kan ta ansvaret for prosjektet fra begynnelse til slutt. Vi ansetter, administrerer, tar ansvaret for underleverandørene og sørger for at gjennomføringen skjer i henhold til avtalte tidsløp, budsjetter og planer. Oppdragsgiveren får kun ett kontaktpunkt, den prosjektansvarlige hos Telerør, som har oversikt over det totale prosjektet og holder oppdragsgiver oppdatert etter hvert som prosjektet skrider fram.

I et marked der stadig dristigere snarveier tas for å vinne anbudskonkurranser, er vår erfaring og omdømme en trygghet for oppdragsgivere. Vår kompetanse gjør at vi ser alle detaljene som inngår i prosjektet. Disse blir dermed regnet inn i anbudet fra starten av, slik at man unngår sprengte budsjetter og forsinkelser.

Alle våre medarbeider og underleverandører er sertifiserte fagfolk. Det er et krav vi stiller til alle som jobber med og for oss. Vi er også nøye på dokumentasjon. Dette gir oppdragsgiver trygghet, og ryddige skriftlige avtaler legger også fundamentet for et godt samarbeidsklima.