Skip to content

Prosjektering

Telerør kan spille en sentral rolle gjennom hele prosjektet – fra idé og tidligfase til utvikling, prosjektering og bygging.

Dersom vi involveres tidlig i prosjektet, vil vi kunne tilføre både kostnadsbesparende og verdiskapende løsningsalternativer.

Prosjekter planlegges og utføres i et tett samarbeid mellom oppdragsgiver og Telerør, som ivaretar:

  • Rammebetingelser
  • Investeringskostnader
  • Utarbeidelse av beskrivelse for innhenting av priser
  • Funksjonalitet
  • Fleksibilitet
  • Vedlikehold
  • Driftskostnader

Betingelsene nedfelles i en kontrakt i forkant og er retningsgivende for valg av materiell, løsninger, fremdrifter og økonomi gjennom prosjektet.

I løsningsutviklingen legges det stor vekt på at oppdragsgiver får innsikt i hvilke kriterievalg som må foretas – og hvilke konsekvenser hvert enkelt valg medfører. Den endelige prosjektutformingen baseres på av oppdragsgivers rammebetingelser og vår kompetanse. Her er investeringskostnad, funksjonalitet, fleksibilitet og driftskostnader viktige faktorer.


Telerørs prosjektledere sørger for effektiv gjennomføring

kryddermal.jpgGod kommunikasjon og prosjektledelse er avgjørende faktorer når det gjelder å få kompliserte prosjekter til å løpe smidig fra start til mål. Telerørs prosjektledere har lang erfaring med å gjennomføre prosjekter der det stilles høye krav til både effektivt teamarbeid og sluttresultatet.


Vi tilbyr allsidig og relevant kompetanse – fra ingeniør til rørlegger

RørleggerTelerør har en stor organisasjon med medarbeidere med ulik basiskompetanse – fra ingeniør til rørlegger. Denne allsidige erfaringen gir oss mulighet til å tilby medarbeidere med relevant kompetanse i forhold til behovet i det enkelte prosjekt.


Send oss en forespørsel

Tilbake til toppen