Telerør leverer komplette rørleggertjenester for industrien – prosjektgjennomføring, sprinkleranlegg, rehabilitering og servicetjenester.
Vårt geografiske nedslagsfelt er Siljan, Skien, Porsgrunn, Larvik, Helgeroa, Sandefjord, Kragerø og Bamble.

Entreprise

 
Telerør anlegg- og entreprise

Prosjektgjennomføring har vært Telerør sitt sentrale virksomhetsområde gjennom mange år, og vi jobber innenfor alle aktuelle former for entreprise.

Sprinkleranlegg

 
Sprinkler brannvern - Telerør

Telerør har lang erfaring innen brannsikring. Vi utfører alt fra prosjektering, installasjon av sprinkleranlegg, samt vedlikehold og kontroll.

Rehabilitering

 
telerør nybygg og rehabilitering av bad

Stadig flere boligbyggelag har behov for å modernisere sine våtrom. Telerør tilbyr trygghet og forutsigbarhet for boligbyggelag som skal renovere.

Service og vedlikehold

 
Telerør service og vedlikehold

Telerør skreddersyr service- og vedlikeholdsavtaler for å ivareta gjeldende forskrifter og andre forefallende oppgaver som bør utføres for at VVS-anlegget skal fungere optimalt.